Hrad Helfenburk – Hrádek u Úštěku

Zříceninu hradu najdete nedaleko městské památkové rezervace Úštěk. Hrad někdy v polovině 14. století nechali postavit Berkové na skalnatém pískovcovém hřebeni nad Rašovickým potokem. Přistupovat se k němu mohlo jenom z východní strany, proto se nechal vykopat příkop v pískovci a tam vedly cesty od Rašovic nebo z údolí potoka od města Úštěk. Šlechtický hrad Ronovců přešel roku 1374 do majetku pražských arcibiskupů. Již během let 1375 – 1379 došlo k přestavbě hradu – postavily se hradby s cimbuřím a se střílnami, byl zde ochoz ve vnitřní straně, postavily se i další objekty, nebo byly vyhloubeny uvnitř hradeb v pískovcovém skalnatém povrchu. Helfenburk měl skutečně důkladné opevnění a během husitských válek sem byla uložena část svatovítského pokladu. Hrad se okolo roku 1450 rozšiřoval a opravoval. Ke zlomu došlo během třicetileté války, kdy byl vypálen a následně opuštěn. Posléze došlo k jeho částečnému zpevnění a zakonzervování. Roku 1720 tady vznikla myslivna a na začátku 19. století sem mířily řady poutníků. Na Hrádek zavítal i Karel Hynek Mácha a kreslil si zříceninu. Zříceninu hradu Helfenburk obklopuje i dnes hradba se střílnami s ochozem, zbytky padacího mostu, brány a třípatrová věž. Z vnitřního paláce a z budov dolního hradu se dochovaly jenom zbytky zdiva a několik architektonických detailů.


Pověst praví, že zdejší poklad hlídá ďábel přestrojený za havrana. Jiné znění pověsti se zmiňuje o opicích, které se zmocnily hradu a podnikaly loupeživé výpravy do okolí. Zastavili je až ozbrojení obyvatelé a pobili je. Hrad Helfenburk je známý i pod jinými názvy – Hradec, Hrádek, Hradišťko. V současné době patří k majetku města Úštěk.