Město Litoměřice

Litoměřice najdete v regionu České středohoří a rozkládají se na soutoku řek Ohře a Labe. Úrodná krajina sem lákala obyvatele již v dávných dobách. Už v osmém století se tady začaly objevovat první slovanské osady. V první polovině 10. století vznikl kastelánský hrad, spadající pod vládu Přemyslovců a řadil se mezi nejvýznamnější pod přemyslovskou správou. Postupem času sílila sídelní aglomerace, rozvíjela se řemesla a obchod. Již tehdy se pěstovalo víno a hlavním dovozním artiklem se stala sůl. Na východ od hradiště s kapitulou bylo během let 1219 – 1228 postaveno právní město, kterému se dařilo rozvíjet. Ve městě najdete mnoho historických památek. Pokud začnete na Mírovém náměstí spatříte v jeho centru morový sloup z let 1680 – 1683, kašny a starobylé sklepy pod domy, které byly částečně zpřístupněny. Kostel Všech svatých byl postaven před rokem 1235. O barokní stavební úpravy se postaral Octavio Broggio. Zdejší vysoká gotická věž připomíná dobu Jana Lucemburského. Oblastní muzeum najdete v budově Staré radnice. Budova vznikla někdy na konci 14. století a poté byla během let 1537 – 1539 barokně přestavěna. Z hradeb se na zeď v přízemí přenesly staré erby. V Litoměřicích se dochovaly městské hradby, které nejlépe uvidíte z autobusového nádraží. Vnitřní vyšší pás má cimbuří a hranolové věže a pochází z časů Karla IV.  Nižší pás je mladší, má zakulacené bašty a  zapadá do začátku 16. století. Litoměřickou Pietu ze začátku 15. století a oltářní obrazy od Karla Škréty  najdete v Katedrále sv. Štěpána. Její věž byla přistavěna až v pozdějších letech – 1883 – 1889.  Dnešní pravoslavný chrám v barokním slohu Kostel svatého Václava byl postaven na místě starého gotického kostelíka. O stavbu se na začátku 18. století postaral Octavio Broggio.