Muzeum a železnice Zubrnice

Zubrnice najdete v údolí Lučního potoka, na úpatí Bukové hory. V dřívějších dobách byla vesnice Zubrnice velmi bohatá a pravidelně se zde konaly trhy. Obyvatelstvo se živilo ovocnářstvím, chmelařstvím a zemědělstvím. V centru obce se podívejte na zděné pozdně klasicistní domy, které připomínají prosperující čas chmele. Muzeum lidové architektury Českého středohoří je vyhledávaný skanzen v Zubrnicích se souborem lidových staveb. Podíváte se, jak vypadala dřívější škola, mlýn, roubený špýchar, sušička na ovoce nebo krámek. Zdejší stavby se postupně rozrůstají o další přemístěné z okolí. Boží muka pocházejí z Loukova, hrázděná stodola ze Suletic, kůlna na vozy z obce Řepčice.

Další skvělou atrakcí pro návštěvníky jsou jízdy historickým motoráčkem. Zubrnická museální železnice nabízí také muzeum, které najdete na nádraží v Zubrnicích. Ke stálé expozici patří historie a současná doba pro trať Velké Březno – Verneřice – Úštěk. Různé fotky, dokumenty a železniční předměty najdete v prostorách bývalého skladiště. Vedle nádraží jsou umístěny historické drezíny. Další expozice se zaobírají osvětlením na železnici, rozmanitými železničními pomůckami, zabezpečovacím zařízením, expozičními vozidly a staničníky. Na kolejích se podíváte na jedinečný kolejový jeřáb z roku 1877, nebo o kousek dál na původní dřevěné záchodky.