Grotty

U pokladny zámku určitě neodmítněte nabídku se podívat také na grotty, které dokáží upoutat stejně dobře jako zámecké interiéry. Prohlídka s průvodcem umělých jeskyní zabere jenom přibližně 10 minut. To, co spatříte vám doslova vezme dech. Vstup do grotty lemují skupiny soch gigantů. Poté vejdete dovnitř a nebudete vědět, kam dříve zamířit svým zrakem. Kolem vás se objeví stěny pomalované různými motivy a doplněné uměle stvořenými kašnami. Terénní zlom na místě zámku Ploskovice vyrovnávají právě grotty v přízemí. Umělé vodní jeskyně vznikly v období baroka, ale v pozdějších letech je potkalo několik úprav v klasicistním a druhorokokovém stylu.

Obdivovat budete kašnu v grottě z období kolem roku 1725 a také kašnu s Herkulem. Barokní prostory s nástěnnými malbami najdete na jižní straně zámku a grotty pochází ze začátku 18. století. Celek grott má šest částí, z nichž jsou čtyři prostory pod hlavní budovou a dvě další na stranách, částečně pod arkádovými křídly. Vy vejdete do oválného sálu zaklenutého stlačenou kopulí s osmi trojbokými výsečemi. Klenba musela být zabezpečena proti zřícení, takže k podepření pomocí čtyř masivních sloupů došlo roku 1836. Jižní kašny jsou zakončeny chrliči ve tvaru ryby, které jsou výš než vlastní strop sálu. Ze sálu oválného tvaru se dostanete chodbičkou k barokní kašně, kde voda vytéká z tlamy ryby přes mušli až na skalnatý útvar. Mušli podpírá orel s otevřenými křídly. Strany zdobí plastické vyobrazení činů Herkula. Jedná se o přemožení nemejského lva a lernské hydry.

Prostor je pokladen původními nakoso kladenými pískovcovými dlaždicemi. Niky s bazénky na stranách vestibulu osvětlují oválná okna z jižní strany. Stěny pokrývají malby zřícenin antických staveb nebo čtveřice figur čtyř ročních období. V dřívějších dobách byla základním zdrojem vody štola Lučního potoka, nacházející se pod zámkem a parkem. Štola navazovala na potok s vyrovnávací nádrží. Jednalo se o samotížné napájení vodou, ale trysky se dost zanášely. K částečné rekonstrukci umělých vodních jeskyní bylo přistoupeno po roce 1998. Voda se do trysek přivádí ze studně díky tlakové nádobě. Jde o plně automatizovaný provoz. Při rekonstrukci se instalovalo také osvětlení na kašnách, abyste si mohli lépe užívat krásu architektonických skvostů.