Zámecký park

Do zámeckého parku zajděte dle libosti v otevírací době. Park má rozlohu 8 ha a je krásně upravovaný a rozlehlý. Základní rozdělení parku vzniklo v roce 1720. K zámku se dostanete severní částí parku, kde stojí i vyhlídkový pavilon. V parku najdete kašny, vodotrysky, rybník a vzácné stromy a rostliny.

Současná podoba parku pochází z let 1850 – 1853, kdy se zámek rokokově upravoval. Dvorní zahradník František Fritsch se proslavil už ve své době ovocnářstvím. Postaral se o zakládání školek a okolí zaplnil alejemi a sady s ovocnými stromy. Při procházce zámeckým budete kráčet okolo elipsovitých kašen s figurálními vodotrysky, mramorových fontánek, váz, kameninových zahradních doplňků a u západní ohradní zdi naleznete také kulečník. Nesmíme zapomenout na živou ozdobu celého parku v podobě několika pyšně se nosících pávů.

V zámeckém parku se zalíbilo také chráněnému broukovi s názvem Páchník hnědý.  Patří mezi ohrožené druhy a zabydlel se ve starých dutých stromech. Ze zajímavých rostlin roste v parku Paulownie plsnatá, pocházející z Číny a tak trochu připomínající katalpu. Dále zde mezi jinými rostou kaštanovníky jedlé, stříhanolistý jírovec nebo zeravy. Přivoňte si k růžovým keříčkům nebo zůstaňte stát pod voňavou lípou. Zastavte na chvíli svůj uspěchaný život a vraťte se do časů stálých obyvatelů zámku.

Zámeckým parkem vede od roku 2011 naučná stezka, pojmenovaná „Za poklady ploskovického parku“. Vznikla také díky dětem z místní základní školy. Naučná stezka obsahuje deset tématických tabulí se zaměřením na ekosystémy rybníka, louky, lesu, parku. Dále na arboretum, faunu, floru, na ochranu životního prostředí a historii obce a zámku Ploskovice.